Onderneem het in Woudsend

Lid worden

Nieuws

CPO informatie Skar2

We zijn toe aan de volgende stap: Betaalbare koopwoningen voor (door-)starters. Eén van de manieren dit zo voordelig mogelijk te doen is een z.g. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO. Hierover gaat de informatieavond op 12 juni a.s. in MFC. Kijk maar in de bijlage. Na die avond weet je meer en ook over de kansen die het vo...

ABIM WEEKEND WOUDSEND

Op 5, 6 & 7 april organiseert ABIM Yachting in Woudsend een ABIM weekend bij haar verkoopkantoor, Jachtmakelaardij Het Wakend Oog. Geïnteresseerden die overwegen een nieuw stalen kwaliteitsjacht te laten bouwen kunnen zich tijdens dit weekend in Woudsend oriënteren en uiteraard zijn ook alle nieuwsgierigen en mede-ondernemers van ...

Tijdelijke stalling gezocht circuswagen

Beste Leden, Voor het Iepenloftspul Wout’s End, dat vol in de voorbereiding is heeft het productieteam de hand gelegd op een echte Circuswagen. Hiervoor zoeken we nu een tijdelijke stalling, waar de wagen ook wat cosmetisch kan worden gepimpt. De wagen komt zodra er ruimte is. Lengte is in totaal 4,5 meter. Klus periode is ...

Bestemmingsplan Woudsend

Inloop ontwerpbestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’ De gemeente organiseert een inloop over het ontwerpbestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’. Tijdens deze inloop bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over dit ontwerpbestemmingsplan. Specifiek voor de inwoners van Woudsend e.o. Waar: Dorpsh...

Nieuws van EDW/Duurzaam Woudsend

Nieuws van EDW/Duurzaam Woudsend, (Tevens functionerend als werkgroep duurzaamheid in het kader van de WOM) Info Sinnefjild/Energietuin Woudsend e.o. In november wordt aan de gemeente een brief gestuurd met informatie over de uitkomst van het Mienskipsproject Sinnefjlid Woudsend e.o (2022/2023) In deze brief wordt medewer...

UITNODIGING: grote ondernemersborrel Súdwest-Fryslân

Op dinsdag 28 november organiseren we in het theater in Sneek een grote ondernemersborrel voor alle ondernemers in Súdwest-Fryslân. Van zzp'er tot mkb eigenaar en van internationale pionier tot aan startende ondernemer, iedereen is van harte welkom. Het is dé kans om met collega-ondernemers bij te praten en nieuwe contact...

Hoe Friesland er eindelijk achter komt wat bezoekers eigenlijk van de provincie vinden

Friesland trekt elk jaar vele bezoekers, maar wat vinden die er eigenlijk van? Dat is amper bekend. Deze week begint een langlopend onderzoek. ,,Dit soort data verzamelen is hard nodig’’, zegt Roger Davids van Merk Fryslân. Het is een pijnpuntje in de Friese recreatiesector: er zijn te weinig toeristische gegevens. Op dit momen...

De brug bij Osingahuizen is op dit moment gestremd voor vaarverkeer, de brug kan niet omhoog.

De brug bij Osingahuizen is op dit moment gestremd voor vaarverkeer, de brug kan niet omhoog. De veren die de brug naar beneden houden, moeten vervangen worden. Er is geconstateerd dat een aantal veren kapot zijn gegaan. Dit heeft geen risico’s of gevaren opgeleverd voor vaarverkeer en weggebruikers. De veren zijn zo’n vier jaar geled...

Bericht voor horecagelegenheden

Beste horeca- en gerelateerde leden. Hierna een bericht via gem SWF dat specifiek voor u bedoeld is. 2 weken geleden kregen team vergunningen van gem SWF bijgevoegd bericht. Het bestaande SVH-register is per 1 juli gestopt en er is een nieuw www.registersocialehygiene.nl in het leven geroepen. Helaas hebben ze niet de bestaande gegevens...

NIEUW: broodfonds informatie

NIEUW: broodfonds informatie Het meeste gaat goed…… Als ondernemers zijn we eraan gewend: risico’s. Het is zelfs één van de factoren die het ondernemen interessant maken. Toch zijn niet alle risico’s even aantrekkelijk, zoals door ziekte of ongeval langdurig uitvallen. Je kunt dan niet verder met ...

Persbericht Rechtszitting

Zeventien ondernemers vechten Ondernemersfonds aan. Súdwest-Fryslân ziet het fonds als een collectieve belangenbehartiger. GRONINGEN. Zeventien ondernemers in Súdwest-Fryslân weigeren een opslag op hun onroerendzaakbelasting (ozb) over 2021 te betalen omdat ze niet achter het Ondernemersfonds staan waar dat geld voor bes...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij het gehad over digitale weerbaarheid. Klik hier voor de presentatie digitale weerbaarheid. Klik hier voor de handleiding voor sterke wachtwoorden. ...

Update Skar2

Update Skar2 De inloopdag eind januari in het MFC werd druk bezocht. Inwoners en ondernemers van Woudsend lieten zich informeren over de woningbouwplannen voor het Skar 2 gebied. In tegenstelling tot wat gesuggereerd werd in de Driuwpôlle hebben ondernemers en bedrijven wel degelijk een groot belang bij een omgeving waar leefbaa...

Status glasvezel Woudsend

Status glasvezel Woudsend Onder ijs en weder dienende krijgen wij meegedeeld dat vooreind maart 2023 de (HAS) huisaansluitingen worden ingepland voor Woudsend industriegebied. Er moeten nog een aantal stukken civiel worden aangelegd (kabels) en ze zijn ook nog bezig met blazen (inbrengen van glasvezelkabels in de buis). Daarna volgt he...

Reparatie brug Spannenburg 13 januari

Reparatie brug Spannenburg 13 januari Zoals bekend heeft de brug Spannenburg en de toe leidende wegen op dit moment ook veel extra verkeer te verwerken door de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek door constructieproblemen in de Prinses Margriettunnel. We hebben nu geconstateerd dat de bouten van de planken van het beweegbare dee...

Informatie over herstel Prinses Margriettunnel

Informatie over herstel Prinses Margriettunnel ...