Onderneem het in Woudsend

Lid worden

Over Ondernemersvereniging Woudsend

Ondernemersvereniging Woudsend is er voor de ondernemers in Woudsend. De vereniging streeft ernaar de economische ontwikkeling van het dorp te stimuleren, de belangen van haar leden te behartigen en de ondernemers met elkaar te verbinden. Samen vertegenwoordigen onze leden een breed scala aan sectoren: van watersport tot horeca en van industrie & techniek tot aan detailhandel.

Vergaderingen

Het bestuur van Ondernemersvereniging Woudsend vergadert doorgaans op de eerste maandag van de maand. Leden kunnen aanschuiven bij de vergadering met relevante informatie of vragen. Men dient zich hiervoor eerst aan te melden.

Doelstellingen

Algemene doelstelling van de OVW is het verbeteren van het ondernemers-klimaat in Woudsend. De vereniging wil dit doel op verschillende manieren bereiken.

Het behartigen van de belangen van ondernemers uit alle branches

Het bestuur streeft ernaar om van elke branche een vertegenwoordiger in het bestuur zitting te laten hebben. Zo zijn de belangen van elke bedrijfstak verantwoord vertegenwoordigd.

Bevorderen van sociale contacten

Tijdens en na de halfjaarlijkse ledenvergaderingen is er altijd gelegenheid om te netwerken en de zakelijke en sociale contacten te verbeteren.

Bevorderen van de interne en externe zakelijke contacten

Het bestuur komt graag in contact met collega ondernemers en collega bestuurders, zodat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de markt. Ook de Kamer van Koophandel is een belangrijke informatiebron.

Communiceren met gemeente en provincie

De gemeente houdt het bestuur van de OVW op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid. De vereniging is een volwaardige gesprekspartner en heeft bijvoorbeeld actief meegedacht bij de herinrichting van Woudsend.

Communiceren met derden over gemeenschappelijke zaken

De vereniging zal altijd partners opzoeken om samen een gemeenschappelijk belang te behartigen. Zo is er regelmatig overleg met recreatie stichting de Rakken en Dorpsbelang en VVV.

Kritisch volgen van nieuwe ontwikkelingen

Het bestuur volgt nieuwe ontwikkelingen kritisch. Zo heeft het gestreden tegen de invoer van het gebruik van Friese plaatsnamen.