Onderneem het in Woudsend

Lid worden

Inloop ontwerpbestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’

De gemeente organiseert een inloop over het ontwerpbestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’. Tijdens deze inloop bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over dit ontwerpbestemmingsplan.

Specifiek voor de inwoners van Woudsend e.o.

Waar: Dorpshuis De Driuwpôle, Lynbaen 15 te Woudsend

Wanneer: Woensdag 10 januari 2024 tussen 15.00 uur en 18.00 uur.

Wat houdt het bestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’ in?

Bestemmingsplannen worden periodiek herzien. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn: verouderde regels van het huidige plan, veranderd gebruik van het terrein, gewijzigde wetgeving en nieuwe inzichten. Een herziening van een bestemmingsplan is dus een actualisatie van een bestemmingsplan binnen Oudega en Woudsend. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat de opzet en het beleid voor het plangebied grotendeels gehandhaafd blijft. Tenslotte zijn waar mogelijk, verleende afwijkingen van de oude bestemmingsplannen omgezet naar bij recht toegestane mogelijkheden. Nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, worden in dit bestemmingsplan niet meegenomen.

Wanneer en waar kunt u de stukken ook inzien?

Het ontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024. Dit kan bij het gemeenteloket Sneek. U moet dan wel een afspraak maken met de heer

S. Faber of de heer R. Boersma van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515.

Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2023zuidBPodgawsnd-ontw

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen.

Deze kunt u sturen aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer S. Faber of de heer R. Boersma voornoemd. U moet dit doen voor 26 januari 2024.