Onderneem het in Woudsend

Lid worden

Nieuws van EDW/Duurzaam Woudsend,

(Tevens functionerend als werkgroep duurzaamheid in het kader van de WOM)

Info Sinnefjild/Energietuin Woudsend e.o.

In november wordt aan de gemeente een brief gestuurd met informatie over de uitkomst van het Mienskipsproject Sinnefjlid Woudsend e.o (2022/2023)

In deze brief wordt medewerking gevraagd voor de opwekking van een eigen energievoorziening voor het dorp. Via de dorpsbijeenkomsten en klankbordgroep is aangegeven dat dit het beste kan met een kleinschalig zonneveld/energietuin (zoekgebied De Kufurd) gecombineerd met een dorpsmolen. (Zie ook de regelmatige informatie via de dorpskrant De Driuwpôlle)

Informatie over de deze uitkomst (o.m. verslag van de dorpsavond van mei 2023) is op aanvraag beschikbaar via het mailadres van EDW. U kunt zich altijd ook nog opgeven voor de brede klankbordgroep van meedenkers voor de vervolgstappen.

Klant worden bij EVO: Lagere energiekosten en investeren in lokale duurzaamheid.

Klant worden bij EVO gaat heel eenvoudig via onze handleiding overstappen.

Deze sturen wij u op aanvraag (duurzaamwoudsend@gmail.com) graag naar u toe.

Het bestuur van EDW/Duurzaam Woudsend

Informatie en contact via duurzaamwoudsend@gmail.com