Onderneem het in Woudsend

Lid worden

Reparatie brug Spannenburg 13 januariZoals bekend heeft de brug Spannenburg en de toe leidende wegen op dit moment ook veel extra verkeer te verwerken door de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek door constructieproblemen in de Prinses Margriettunnel.

We hebben nu geconstateerd dat de bouten van de planken van het beweegbare deel van de brug los beginnen te trillen. Als we niet snel iets doen (bouten weer aandraaien) zou dat leiden tot ongewenste onveilige situaties, te denken valt aan planken die helemaal los komen. Het is daarom noodzakelijk om deze brug zo spoedig mogelijk te inspecteren (betoninspectie aan de onderzijde van de brug) en loszittende bouten aan de onderzijde aan te draaien. De brug is onderdeel van de omleidingsroute en daarmee kan de weg/brug niet worden afgesloten. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat op het moment van de inspecties er geen verkeer over de brug rijdt. Om het wegverkeer zoveel mogelijk doorgang te verlenen en de werkzaamheden uit te kunnen voeren gaan we werken met verkeerstops van telkens 15 minuten. Omdat steeds maar 15 minuten beschikbaar zijn en er vervolgens gewacht moet worden tot de ontstane file is opgelost, voordat tot een volgende stop kan worden overgegaan, is de aannemer zeker een dag bezig.

Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer actief te informeren over de werkzaamheden en het verkeer in goede banen te leiden. Ook wordt het verkeer door middel van tekstkarren geïnformeerd over de verkeershinder. Hulpverleningsvoertuigen zullen altijd voorrang krijgen.

Morgen, vrijdag 13 januari zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Dus met verkeerstops en tussen 09.00-15.00 uur met kans op uitloop.

We begrijpen dat dit voor uw dorp voor overlast zorgt, helaas zien wij geen andere mogelijkheid om deze klus anders te klaren.