Onderneem het in Woudsend

Lid worden

Zeventien ondernemers vechten Ondernemersfonds aan. Súdwest-Fryslân ziet het fonds als een collectieve belangenbehartiger.

GRONINGEN. Zeventien ondernemers in Súdwest-Fryslân weigeren een opslag op hun onroerendzaakbelasting (ozb) over 2021 te betalen omdat ze niet achter het Ondernemersfonds staan waar dat geld voor bestemd is. Maria Del Grosso, journalist LC doet verslag van de zitting:

Via hun advocaat Jeroen Joustra bevochten ze hun zaak dinsdag voor de belastingrechter in Groningen. Het Ondernemersfonds werd in 2016 opgericht en ligt sindsdien onder vuur. De gemeente Súdwest-Fryslân ziet het fonds als een collectieve belangenbehartiger voor alle ondernemers. Het geld is bestemd om de economie in alle kernen op te krikken.

Daarom krijgt ieder die een niet-woning heeft een opslag op de ozb, die in de vorm van een subsidie via het Ondernemersfonds weer terugvloeit naar de stad of dorp waar dat geld geïnd is. Kernen mogen daar projecten voor indienen. Ze moeten dan wel de nota laten zien van de uitvoeringskosten en horen pas daarna of het Ondernemersfonds daar aan mee wil betalen. Tot nu toe doen 38 kernen mee aan het fonds en 51 niet.

Ondernemersvereniging
Als alle ondernemers in een kern, bijvoorbeeld via een vergadering van de ondernemersvereniging, besluiten niet mee te doen, kunnen ze de opslag op hun ozb terugvragen via retributie. Doet een dorp of stad wel mee, dan kunnen ondernemers geen retributie vragen. De protesterende ondernemers maken deel uit van kernen die meedoen, terwijl ze daar zelf niet achter staan.

Eén ondernemer vertelde geen lid te zijn van de ondernemersvereniging en wist niet dat zijn kern besloten had mee te doen. Daardoor heeft hij geen recht op teruggaaf. Het gaat om opslagen voor gebruikers van panden die 0,027 procent extra over hun ozb moeten betalen en eigenaren betalen 0,033 procent extra.

Agrariërs
De rechter noemde van één van de bedrijven het bedrag waar het over ging, 360 euro. Zij behandelt niet alle zeventien beroepen apart, maar voegt de zaken samen en komt binnen zes weken met één uitspraak die voor alle ondernemers geldt. De zakenlieden vinden het verder oneerlijk dat zzp’ers die geen bedrijfspand hebben, niet hoeven mee te betalen, maar als ze lid zijn van een ondernemersvereniging wel meebeslissen.

Het zwaartepunt van hun protest ligt echter bij de uitzondering die de gemeente Súdwest-Fryslân al vanaf het begin heeft gemaakt voor agrariërs, die ook ondernemer zijn. Deze hele groep krijgt automatisch retributie. ,,Dat is besloten om de scherpe randjes eraf te halen’’, legde Jacco Slomp van de Vereniging Nederlandse Gemeenten uit. Hij ondersteunt Súdwest-Fryslân in deze kwestie. ,,Als de ondernemers problemen hebben met dit onderscheid moeten ze niet bij de belastingrechter zijn maar bij de civiele rechter.’’

Truc
Volgens Slomp blijkt uit diverse rechterlijke uitspraken dat gemeenten beleidsruimte hebben om bij belastingregelingen onderscheid te mogen maken.

De tegenstanders wijzen juist op een vergelijkbare zaak waarin de gemeente Teylingen werd teruggefloten door de rechter. Súdwest-Fryslan stelt niet actief mee te werken aan de retributieregeling. Die is uitbesteed aan het privaatrechtelijke Ondernemersfonds. Joustra omschreef dit als een ,,truc van de gemeente’’.

Volgens de rechter maakt het niet uit of nu 10 procent van de ondernemers achter het fonds staat of 100 procent. De rechtbank moet alleen oordelen of de gemeente haar boekje te buiten is gegaan in het kader van de wet. Dat de regeling omslachtig is, zoals de zeventien ondernemers beweren, vond weerklank bij de rechtbank. Die vroeg zich af waarom de gemeente niet met Bedrijfs Investerings Zones (BIZ) werkt. Dan betalen ondernemers in een kern of gebied zelf voor zaken die ze willen realiseren. De gemeente bracht daar tegenin dat het Ondernemersfonds ook een breder doel dient. Als kernen hun geld niet opvragen, kan dat breder besteed worden in de hele gemeente.

De uitspraak wordt verwacht over zes weken, wordt vervolgd.