nieuws

78 artikelen

Status glasvezel Woudsend

Onder ijs en weder dienende krijgen wij meegedeeld dat vooreind maart 2023 de (HAS) huisaansluitingen worden ingepland voor Woudsend industriegebied. Er moeten nog een aantal stukken civiel worden aangelegd (kabels) en ze zijn ook nog bezig met blazen (inbrengen van glasvezelkabels in de buis). Daarna volgt het lassen en daarna volgen de HAS Ter informatie, … Continued

Reparatie brug Spannenburg 13 januari

Zoals bekend heeft de brug Spannenburg en de toe leidende wegen op dit moment ook veel extra verkeer te verwerken door de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek door constructieproblemen in de Prinses Margriettunnel. We hebben nu geconstateerd dat de bouten van de planken van het beweegbare deel van de brug los beginnen … Continued

Geslaagde informatiebijeenkomst met VVV Waterland van Friesland

Geslaagde informatiebijeenkomst met VVV Waterland van Friesland   Ongeveer dertig recreatieondernemers en andere belangstellenden waren op 26 oktober aanwezig in het dorpshuis voor een informatiebijeenkomst over Waterland van Friesland. De avond was georganiseerd door de Ondernemersvereniging en Woudsend Promotie. Gestart werd met een presentatie van Floriaan Zwart, directeur Waterland van Friesland (De VVV van de … Continued

Fryslân klimaatbestendig

Het klimaat verandert. Het wordt warmer en periodes met veel en weinig regen wisselen elkaar af. Wilt u ook meepraten of -denken over hoe wij Fryslân klimaatbestendig kunnen maken? Meldt u dan hier aan voor één van de gebiedsgesprekken.

Geslaagde startavond over onderzoek naar zonnevelden bij Woudsend

Op 15 juni was in het MFC een open informatie – en discussieavond over zonnevelden in en rond Woudsend. Ruim 30 inwoners van Woudsend bogen zich over de vraag of en waar deze velden dan zouden kunnen komen. De avond werd georganiseerd door de Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend, Dorpsbelangen en de Ondernemersvereniging en werd begeleid door … Continued

Skar 2 – Woudsend

Nieuwsbrief         9 maart 2022 De afgelopen maanden zijn Dorpsbelang Woudsend, de Ondernemersvereniging en de gemeente Súdwest-Fryslân druk bezig geweest met het ophalen van wensen en behoeftes voor het nieuw te ontwikkelen woongebied It Skar 2 in Woudsend. Door het houden van een woonbehoefte enquête en het organiseren van een inloopdag op 19 maart … Continued

WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking ligt intussen alweer een aantal weken op het bureau en in veel kernen is er onvrede over de werkwijze van het fonds gekomen. LET OP: bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij de gemeente binnen te zijn. Dat is dus uiterlijk  vrijdag 8 April https://oc-swf.nl/2022/03/01/woz-beschikking-binnen-geld-terug-door-woz-bezwaar/ Ontwikkelingen Wij wachten op … Continued

1 2 3 8