Leden op stoom: Restgelden retour!

Leden op stoom: Restgelden retour!

Buitengewone Algemene Ledenvergadering donderdag 16-05-2019 De vergadering start met het voorstellen en welkom heten van ons nieuwe lid, Petra de Jong. Zij heeft sinds vorig jaar een nautische winkel aan de Weachswal. “Smaak van Water” is een win...

Voorstel statutenwijziging

Tijdens de ALV op 30 oktober 2018 legt het bestuur het verzoek tot de volgende wijziging aan de statuten aan de leden voor.

Aanvragen retributie Ondernemersfonds

Hebt u uw aanvraag voor retributie al ingediend? Let op dat u dit tweemaal doet. Een keer voor het eigenaarsdeel én een keer voor het gebruikersdeel! 

Succesvolle Sleepbootdagen 2018

In het weekend van 4 t/m 6 mei was het zover: de Sleepbootdagen 2018 waren een feit. Ook deze editie heeft de organisatie zichzelf overtroffen; ontzettend veel bezoekers, prachtige evenementen en de Ee vol met sleepboten. Kort gezegd: een zeer succes...

Wefabric sponsort nieuwe website OVW

Wefabric, lid van Ondernemersvereniging Woudsend, sponsort de nieuwe website van OV Woudsend. Deze staat sinds begin maart online.

Bent u klaar voor Leeuwarden2018?

In 2018 vormen Leeuwarden en Friesland een jaar lang het culturele hart van Europa. Er wordt een grote stroom toeristen verwacht. Voor ondernemers in de toerisme is een handige checklist (zie bijlage) gemaakt. Graag uw aandacht voor al deze handige a...