Fryslân klimaatbestendig

Fryslân klimaatbestendig

Het klimaat verandert. Het wordt warmer en periodes met veel en weinig regen wisselen elkaar af. Wilt u ook meepraten of -denken over hoe wij Fryslân klimaatbestendig kunnen maken? Meldt u dan hier aan voor één van de gebiedsgesprekken.

Geslaagde startavond over onderzoek naar zonnevelden bij Woudsend

Op 15 juni was in het MFC een open informatie – en discussieavond over zonnevelden in en rond Woudsend. Ruim 30 inwoners van Woudsend bogen zich over de vraag of en waar deze velden dan zouden kunnen komen. De avond werd georganiseerd door de Energ...

Skar 2 – Woudsend

Nieuwsbrief         9 maart 2022 De afgelopen maanden zijn Dorpsbelang Woudsend, de Ondernemersvereniging en de gemeente Súdwest-Fryslân druk bezig geweest met het ophalen van wensen en behoeftes voor het nieuw te ontwikkelen woong...

WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking ligt intussen alweer een aantal weken op het bureau en in veel kernen is er onvrede over de werkwijze van het fonds gekomen. LET OP: bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij de gemeente binnen te zijn. Dat...

Inloopdag Skar2 en WOM geslaagd

Zaterdag 19 maart was het dan eindelijk zover. Werkgroepen vanuit de Dorpsvisie staan definitief op de kaart van de WOM (Woudsender Ontwikkelings Methode). Het doel van de methode is om initiatieven vanuit Woudsend via de werkgroepen verder te brenge...

Praat mee over de Woudsender toekomst op 19 maart!

 Gemeente Súdwest-Fryslân, dorpsbelang en ondernemersvereniging Woudsend e.o. nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op zaterdag 19 maart in MFC De Driuwpôlle. Woningbouw It Skar Aan de hand van de eerste ontwerpschetsen en een vragenl...

Enquete inventarisatie behoefte bedrijfsruimte en wonen/werken

Beste leden, ondernemers, Er is ons vanuit de Gemeente SWF gevraagd om een enquête te houden. Om zo te achterhalen of- en waar in de verschillende kernen behoefte is aan uitbereiding voor bestaande bedrijven of behoefte aan bedrijfsruimte voor een n...

Skar 2 presentatie afgelast

In de Driuwpôlle van afgelopen week staat dat er op zaterdag 29 januari 2022 een inloop dag in het MFC is gepland waar we aan alle inwoners Skar 2 willen presenteren. Echter gaat deze bijeenkomst niet door in verband met de geldende coronamaatregele...

Jaaroverzicht 2021

Beste leden, Het jaaroverzicht 2021 is de deur uit! Wij hebben jullie allemaal een kerstkaart gestuurd met een QR code. Vervolgens krijg je het jaaroverzicht binnen no-time inzicht. Liever op de PC? Dat kan! Via onderstaande link kun je het jaarversl...