Status glasvezel Woudsend

Status glasvezel Woudsend

Onder ijs en weder dienende krijgen wij meegedeeld dat vooreind maart 2023 de (HAS) huisaansluitingen worden ingepland voor Woudsend industriegebied. Er moeten nog een aantal stukken civiel worden aangelegd (kabels) en ze zijn ook nog bezig met blaze...

Reparatie brug Spannenburg 13 januari

Zoals bekend heeft de brug Spannenburg en de toe leidende wegen op dit moment ook veel extra verkeer te verwerken door de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek door constructieproblemen in de Prinses Margriettunnel. We hebben nu geconstateerd da...

Geslaagde informatiebijeenkomst met VVV Waterland van Friesland

Geslaagde informatiebijeenkomst met VVV Waterland van Friesland   Ongeveer dertig recreatieondernemers en andere belangstellenden waren op 26 oktober aanwezig in het dorpshuis voor een informatiebijeenkomst over Waterland van Friesland. De avond...

Fryslân klimaatbestendig

Het klimaat verandert. Het wordt warmer en periodes met veel en weinig regen wisselen elkaar af. Wilt u ook meepraten of -denken over hoe wij Fryslân klimaatbestendig kunnen maken? Meldt u dan hier aan voor één van de gebiedsgesprekken.

Geslaagde startavond over onderzoek naar zonnevelden bij Woudsend

Op 15 juni was in het MFC een open informatie – en discussieavond over zonnevelden in en rond Woudsend. Ruim 30 inwoners van Woudsend bogen zich over de vraag of en waar deze velden dan zouden kunnen komen. De avond werd georganiseerd door de Energ...

Skar 2 – Woudsend

Nieuwsbrief         9 maart 2022 De afgelopen maanden zijn Dorpsbelang Woudsend, de Ondernemersvereniging en de gemeente Súdwest-Fryslân druk bezig geweest met het ophalen van wensen en behoeftes voor het nieuw te ontwikkelen woong...

WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking ligt intussen alweer een aantal weken op het bureau en in veel kernen is er onvrede over de werkwijze van het fonds gekomen. LET OP: bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij de gemeente binnen te zijn. Dat...