Praat mee over de Woudsender toekomst op 19 maart!

 Gemeente Súdwest-Fryslân, dorpsbelang en ondernemersvereniging Woudsend e.o. nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op zaterdag 19 maart in MFC De Driuwpôlle.

Woningbouw It Skar

Aan de hand van de eerste ontwerpschetsen en een vragenlijst, gaan we graag met u in gesprek over de inrichting van plangebied It Skar 2 in Woudsend. Denkt u mee over de toekomst? Uw mening is van belang! Na de bijeenkomst zijn de schetsen en de vragenlijst ook terug te vinden op de website www.woneninsudwestfryslan.nl.

 Woudsend Ontwikkeling Methode (WOM)

Kort gezegd is de WOM ervoor om samen na te denken en plannen te ontwikkelen voor de toekomst van Woudsend. Denk hierbij aan zaken zoals woningbouw, verkeer/parkeren, cultuur, recreatie/toerisme, werken, zorg. Maar ook actuele zaken zoals het beter bestand zijn tegen de wateroverlast, klimaatadaptatie en verduurzaming. De manier waarop dit gebeurt is uniek. De gemeente en het dorp lopen samen op en werken op basis van gelijkwaardigheid volgens dezelfde werkwijze onder voorzitterschap van een extern deskundige.

Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de WOM, de werkwijze en het concrete doel ervan. Daarnaast hopen we u enthousiast te maken om aan te sluiten bij één van de werkgroepen, bijvoorbeeld bij de werkgroepen ‘Wonen’ of ‘Water(overlast)’. Meer informatie is te vinden op www.woudsendonline.nl/nieuws/wom.

 Wanneer?

Zaterdag 19 maart van 16.00 tot 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Waar?

MFC DE Driuwpôlle, Lynbaen 15, 8551 NW Woudsend.