Enquete inventarisatie behoefte bedrijfsruimte en wonen/werken

Beste leden, ondernemers,

Er is ons vanuit de Gemeente SWF gevraagd om een enquête te houden. Om zo te achterhalen of- en waar in de verschillende kernen behoefte is aan uitbereiding voor bestaande bedrijven of behoefte aan bedrijfsruimte voor een nieuw te vestigen bedrijf, of bedrijfsruimte om wonen-werken te combineren.

We hebben inmiddels 30 reacties ontvangen. Wilt u de enquête alsnog invullen dan kan dat via de link hier .

Ook niet leden, collega-ondernemers uit Woudsend e.o. zijn hiervoor uitgenodigd. Tot dinsdag 1 februari a.s. draagt uw input nog bij aan dit onderzoek.
De resultaten worden gemeente breed verzameld en aan het college aangeboden. Uiteraard wordt u hiervan door ons op de hoogte gehouden.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur OV Woudsend