WOZ-beschikking binnen: geld terug door WOZ- bezwaar

Beste ondernemer, eigenaar van een niet-woning in Sùdwest Fryslân,

Uw heeft uw WOZ-beschikking 2021 recent ontvangen. Er is een goede reden deze eens te bekijken. U laat toch niet zomaar uw geld liggen?
Al jaren heft de gemeente € 60 extra per € 100.000 WOZ-waarde over uw niet-woning. Dit geld stort zij direct door naar Stichting Ondernemersfonds SWF.
Over dit fonds is al heel veel gezegd en geschreven. Inmiddels is vast komen te staan dat er gesjoemeld wordt met uw belastinggeld en de verantwoording daarvan. We kunnen ons voorstellen dat u het daar zo uw bedenkingen bij heeft. En met u veel ondernemers in Sùdwest Fryslân.

Wat nu?
U kunt tegen de WOZ-beschikking bezwaar maken. Daarvoor kunt het bijgaande bezwaarschrift  gebruiken. Nadat u de relevante gegevens hebt aangevuld mag u dit aangetekend naar de gemeente SWF opsturen. Dit bezwaarschrift is door een gespecialiseerde jurist voor u opgesteld. Hij heeft eerder al een belangrijke rechtszaak gewonnen. In deze rechtszaak ging het, net als bij ons, om een gemeente breed Ondernemersfonds waarbij sommige ondernemers gelijk al recht op retributiecompensatie kregen: de retributie.

Bezwaarschrift (zie bijlage) is te gebruiken door rechtspersonen (BV’s) maar ook door natuurlijke personen en is geldend voor zowel eigenaren/gebruikers, als gebruikers (huurders) van een niet-woning.

Download HIER de bijlage.

Het is van belang dat u uw bezwaarschrift volledig invult en voorziet van een kopie van uw aanslag:

“1. Het bezwaar (…) schrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep.

Het is de bedoeling dat u de ontbrekende velden in dit bezwaarschrift aanvult met uw eigen gegevens.

LET OP: BEZWAAR MOET BINNEN 6 WEKEN NA DAGTEKENING VAN DE WOZ-BESCHIKKING BIJ GEMEENTE BINNEN ZIJN.
Wij stellen het zeer op prijs dat u ons steunt in het verbeteren van het contact met de gemeente én tevens een einde wenst aan het huidige Ondernemersfonds. Als u dit ook wilt aangeven via de site van OC-SWF, dan verkrijgen wij een goed inzicht in wat er bij u allen leeft en kunnen wij tellingen maken die van belang zijn om de gemeente te overtuigen.  Via deze link gaat dat heel eenvoudig: https://oc-swf.nl/aanmelden/

Ons uiteindelijke doel is dat het huidige gemeente brede Ondernemersfonds in de huidige vorm zal stoppen. Het kan dan plaatsmaken voor een fonds dat recht doet aan omvang van onze mooie gemeente en dat meer gericht is op de ondernemers en hun bedrijven in de lokale kernen die een dergelijk fonds echt willen. Voor ondernemers – door ondernemers. U investeert toch ook graag in uw eigen werk- en leefomgeving?

Wij willen u er wel op wijzen dat de gemeente om haar moverende redenen het bezwaar kan afwijzen. Als dit zo is, dan vernemen wij graag uw aanmelding om collectief hiertegen in beroep te gaan. Mogelijk dat wij in dat geval een geringe bijdrage van u allen zullen vragen om eventuele gerechtelijke kosten te kunnen voldoen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de gemeente het ons als ondernemers en zichzelf niet moeilijker wil maken dan dat de situatie al is.

Voor meer informatie: www.oc-swf.nl
Of natuurlijk via de voorzitter van onze eigen OV Woudsend e.o.