De rijbaan en voetpaden/inritten van De Zwaan worden herstraat

Goed om te weten! De rijbaan en voetpaden/inritten van De Zwaan 2 t/m 28 worden herstraat.

De planning was in eerste instantie volgend jaar, maar het wegenbudget biedt nog ruimte voor extra onderhoudswerkzaamheden. Op basis van prioritering is de Zwaan naar voren geschoven. Gezien de bedrijvigheid/branche van de meeste bedrijven lijkt ons dit de beste periode omdat dit buiten het watersport seizoen valt én deels in de kerstvakantieperiode is.

Wat gaat er wanneer gebeuren?

Voorbereidende werkzaamheden vanaf 7 december t/m 18 december.

  • Gedurende deze 2 weken worden werkzaamheden aan de trottoirbanden, inrittenen tegelpaden uitgevoerd.
  • De weg is gewoon te gebruiken.

Herstraten rijbaan van 21 t/m 31 december (kerstdagen uitgezonderd).

  • De gehele weg wordt machinaal herstraat, start vanaf de Zwaan 28.
  • Werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7 uur s’morgens en 5 uur s’middags. Er wordt gemiddeld 100 meter per dag gestraat.
  • Er kan geen zwaar transport (o.a.van boten e.d.) plaatsvinden. Hierbij het verzoek om dit voor of na deze periode in te plannen.
  • Onze voorkeur is om de straatmachine te laten staan zodat het werk sneller klaar is.

Dat betekent dat via rijplaten naar de percelen kan worden gereden. Graag uw medewerking om dat tijdens het uitvoeren van het straten tot een minimum te beperken. (Auto laten staan en te voet verder)

In het werk zullen wel tijdelijke voorzieningen (rijplaten) worden aangebracht om op die manier de panden voor bewoners/klanten maar ook voor hulpdiensten bereikbaar te houden.

Volgende week krijgt u een briefje en/of mailtje met daarin de contactgegevens van aannemer Nota Infra BV en de toezichthouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. Met deze personen is de detailplanning te bespreken wanneer (welke dag) een betreffende inrit aangepakt wordt.