Leden voor leden in Covid-19 periode – november 2020

Beste leden,

Wij willen laten weten dat we er voor jullie zijn.
Het is voor een aantal van ons een lastige tijd en de maatregelen maken het ondernemen er niet makkelijker op. Zaken kunnen zelfs dreigen te stagneren.

Heb je specifieke vragen t.a.v. het omgaan met je onderneming in de Covid-19 periode of heb je als ondernemer concrete hulp nodig? Jullie bestuur is bereid om een handje te helpen en misschien de collega – leden ook.

Andersom kan natuurlijk ook. Heb je zelf kennis- of kunde waarmee je een ander verder wilt helpen, dan nodigen we je van harte uit dit bij ons aan te geven. We proberen zoveel mogelijk de match maken tussen vraag- en aanbod van onze leden.

Contact m.b.t. vraag en aanbod kan via voorzitter@ovwoudsend.nl.
Je kunt ook rechtstreeks bellen met Gert-Jan Cozijnsen via 06-51111807.
Natuurlijk worden alle vragen als vertrouwelijk beschouwd en behandeld.

Voor nu wensen wij je veel sterkte en Stay Safe!
En vergeet natuurlijk niet om anderen een handje te helpen ;).