Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 mei 2019

Uw bestuur van de Ondernemersvereniging Woudsend 
nodigt haar leden uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.Datum: donderdag 16 mei 2019

Tijd: 19.30 uur (inloop) aanvang vergadering 20.00 uur.

Locatie: M.F.C. de Driuwpôlle, Lynbaan 15, Wâldsein.Agenda:

20.00 uur Welkom en opening door Jaap Kruijshaar, voorzitter

20.05 uur Algemene mededelingen, welkom nieuwe leden
20.10 uur Toelichting aanvraag en bestemming restgelden vanuit de Subsidie Stichting genaamd Ondernemersfonds door Jaap Kruijshaar en Fokke Hoekema

20.45 uur Stemming door de leden inzake het voorstel van het bestuur zoals omschreven.

20.55 uur Sluiten van de buitengewone ledenvergadering door de voorzitter

21.00 uur Uitnodiging voor een gezamenlijk hapje en drankje.

Mocht u onverhoopt zelf niet kunnen komen vraag dan een machtiging, om u te laten vertegenwoordigen en te stemmen aan bij onze secretaris van de OV Woudsend Eva Bakker via info@ponkje.nl

We rekenen op een grote opkomst en ontmoeten u graag op 16 mei a.s.