Themabijeenkomst ondernemers Súdwest-Fryslân bij Kuipers Woudsend

Op woensdag 31 oktober a.s. vindt de periodieke themabijeenkomst van Gemeente Súdwest-Fryslân plaats bij OVW-lid Kuipers Woudsend. Voorzitter van Ondernemersvereniging Woudsend, Jaap Kruijshaar, opent de avond. Thema van de avond is Circulaire Economie.

In een paar generaties zijn de natuurlijke grondstoffen op aarde met 2/3 afgenomen: daarmee wordt duidelijk dat we onze manier van leven moeten veranderen. Wanneer we voor ons nageslacht een leefbare wereld willen nalaten, moeten nu de bakens worden verzet. Het moet anders en het kan anders! Er is gelukkig een alternatief: niet langer een economie uitsluitend gericht op groei, maar een circulaire economie, waarin grondstoffen, mens en natuur in balans zijn. Directeur Houkje Rijpstra van Circulair Friesland vertelt hoe we allemaal bij kunnen dragen aan circulaire transitie. Al die grondstoffen die we gebruiken voor smartphones, woningen, huishoudelijke apparaten en waterflesjes kunnen we niet altijd maar blijven weggooien. Het is een keer op.

Deelname is gratis. Aanmelden kan hier >

Programma

19:30 uur Ontvangst op gastlocatie Kuipers Woudsend
20:00 uur Welkom in Woudsend door Jaap Kruijshaar, voorzitter OV Woudsend
20:10 uur ‘De economie van het gezonde verstand’ door Houkje Rijpstra directeur Circulair Fryslân
20:45 uur Introductie Kuipers door Durk Douma directeur/eigenaar
21:00 uur Rondleiding bedrijf Kuipers Woudsend
21:30 uur Netwerken met hapje & drankje
22:00 uur Einde

 

thema