Aanvragen retributie Ondernemersfonds

Hebt u uw aanvraag voor retributie al ingediend? Let op dat u dit tweemaal doet. Een keer voor het eigenaarsdeel én een keer voor het gebruikersdeel!

Aanvragen kan hier. Hulp nodig? Laat het ons weten!