Vanuit de bestuurskamer

Geachte ondernemers van Woudsend en omstreken.

Langzaam maar zeker kunnen we ons opmaken voor het nieuwe jaar van 2018.
2017 is een jaar waarin je merkt dat de bedrijvigheid weer aantrekt. Ook als bestuur merken we dat dit extra werkdruk geeft in de combinatie van eigen bedrijf en bestuursactiviteiten. We moeten daarom prioriteiten stellen en doen een oproep aan u als leden voor ondersteuning. Wij houden ons aanbevolen!

De planning om eind september begin oktober met de gemeente om tafel te gaan zitten voor een evaluatie van het masterplan 2010-2020 heeft enige vertraging opgelopen. Enerzijds door de herindeling verkiezingen SWF, anderzijds om de nieuw beoogde voorzitter van het Dorpsbelang Adriaan van der Horst meer tijd te geven aan de herinrichting en verbouwing van het MFC. Inmiddels hebben Dorpsbelang en OV Woudsend de 1e plenaire vergadering gehad, met als resultaat dat we de gemeente nu gaan uitnodigen voor een evaluatie. Daarna zal er voorzichtig een 1e aanzet voor een nieuwe dorpsvisie 2020 – 2030 worden uitgewerkt. Met daarin toegevoegd een economische paragraaf.
Als bestuur van de ondernemersvereniging houden we nauw contact met het accountteam, de belastingafdeling en de politiek van de gemeente SWF. Wij kunnen u wellicht bijstaan bij gewenste en niet gewenste contacten met de gemeente. Wij zullen altijd discreet met verkregen informatie omgaan.

Met Woudsend Promotie wordt de nieuwe samenwerking nader uitgewerkt. Peter Kranendonk is druk doende om de samenwerking en de daarbij behorende organisatievorm op papier te zetten. We hopen bij de komende algemene ledenvergadering dit en het bijbehorende op te richten Woudsenderfonds in praktisch werkbare vorm aan u te kunnen uitreiken. Inmiddels werken WP en OVW al volgens de nieuwe structuur samen.

Ons beleid is erop gericht dat we een ondernemersvereniging voor iedere ondernemer in Woudsend e.o. willen zijn. We zijn daarom erg blij met nieuwe aanmeldingen. Er zijn al bedrijven die hebben gemeld geïnteresseerd te zijn in een lidmaatschap en we mogen Makelaardij van Engelenburg al verwelkomen als nieuw lid!

De Sinterklaas intocht was een groot succes en we danken de organisatoren voor hun enthousiaste inzet. Nu richten we ons al langzaam maar zeker op de Kerst.

Het voorgenomen ledenuitje zal niet meer dit jaar kunnen plaats vinden, omdat we nu eerst prioriteit geven aan het initiëren van de komende sleepbootdagen op 4 en 5 mei 2018. We hebben echter een voorlopige datum in 2018 geprikt, dit is donderdag 22 maart. Op termijn zal hier meer informatie over verschijnen.

Mocht u vragen, tijd of goede ideeën hebben dan bent u altijd welkom om contact met ons op te nemen. In principe komen we op de 1e maandag van de maand als bestuur bij elkaar.

We wensen u alvast fijne kerst en feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemersvereniging Woudsend